Provádíme průzkumné práce a zabýváme se konzultační činností v oblastech inženýrská geologie, hydrogeologie, sanační a ložisková geologie.

 

V oblasti inženýrské geologie nabízíme:

inženýrskogeologický průzkum pro založení rodinného domu

inženýrskogeologický průzkum pro založení staveb občanské vybavenosti

inženýrskogeologický průzkum pro liniové stavby

dozor při realizaci stavby (posuzování težitelnosti, přebírka základových spar, dozor při vrtání pilot atd.)

 

V rámci řešení hydrogeologické problematiky se pak zaměřujeme zejména na:

projektování a realizaci vodních děl (vrtaná studna, vrt pro tepelné čerpadlo)

legalizaci stávajících studní

posouzení možnosti likvidace srážkových vod zasakováním do horninového prostředí (vsakování)

 

telefon: +420 724 073 368

email: info@stejskalgeo.cz

Jiráskova 210/2, 602 00 Brno

IČO: 61431796


Přeskočit na obsah

  • home